Gabinety prywatne


Poradnia leczenia zaburzeń pamięci

Dr Beata Salomon - Tuchowska
Specjalista Psychologii Klinicznej

Studia magisterskie i doktoranckie z zakresu Psychologii ukończone w 2009r. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizacja z Psychologii Klinicznej potwierdzona egzaminami państwowymi. Praca doktorska z zakresu psychologii klinicznej i neuropsychologii. 20-letnie doświadczenie w pracy klinicznej i naukowej, poświęcone osobom z dysfunkcjami mózgu.

Posiada kilkunastoletni staż pracy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu w zakresie prowadzenia diagnozy psychologicznej, neuropsychologicznej i interwencji kryzysowej. W ramach interdyscyplinarnego zespołu w Klinice Neurochirurgii USK, prowadziła konsultacje psychologiczne w trakcie neuroonkologicznych operacji resekcji guzów mózgu w pełnym wybudzeniu pacjentów. Dodatkowo prowadziła psychologicznie pacjentów, biorących udział w eksperymentalnych procedurach neurochirurgicznych np. w operacjach rekonstrukcji przerwanego rdzenia kręgowego czy w operacjach stereoencefalografii w padaczce.

Doświadczenie pracy naukowej i klinicznej wykorzystuje w diagnozie i terapii osób z zaburzeniami pamięci. Przez wiele lat prowadziła neuroterapię dla osób z zaburzeniami otępiennymi (m.in. choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona) oraz dla młodych osób, które w wyniku wypadków komunikacyjnych, pęknięcia tętniaków czy innych incydentów mózgowych, doświadczyły zaburzeń pamięci.

Cennik:

Konsultacja neuropsychologiczna diagnostyczna wraz z opinią neuropsychologiczną (60 minut): 300zł
(dwie pierwsze konsultacje mają charakter diagnostyczny)

Konsultacja neuroterapeutyczna (50 minut): 250 zł

Tel. 508 097 782
e-mail: gabinet@pulsantis.pl

Nasi partnerzy