Rehabilitacja

Wykonujemy usługi w ramach umowy z NFZ oraz świadczeń komercyjnych.

Szczegółowe informacje o pracy poradni rehabilitacyjnej można uzyskać pod numerem telefonu: 71 339 42 32

Rehabilitacja dziecięca

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci umowa z NFZ oraz świadczenia komercyjne.

W ośrodku prowadzona jest wielospecjalistyczna, kompleksowa rehabilitacja dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym oraz dzieci o zaburzonym rozwoju psychomotorycznym wymagających intensywnego wspomagania oraz stymulacji.

Do rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego kierowane są dzieci:

 • z chorobami metabolicznymi układu nerwowego,
 • z zaburzeniami koordynacji ruchowej pochodzenia centralnego,
 • z zespołem mikrozaburzeń czynności mózgu,
 • z zespołem aberracji chromosomów w tym z zespołem Downa,
 • z trwałymi dysfunkcjami aparatu ruchu ( w tym dziecięcego porażenia mózgowego, miopatie, zaniki nerwowo – mięśniowe, następstwa chorób urazowych i zapalnych OUN),
 • z zaburzeniami integracji sensorycznej,
 • z nieprawidłowym rozwojem psychomotorycznym o ustalonej lub bez ustalonej etiologii,
 • z wrodzonymi wadami rozwojowymi wielu układów.

Świadczenia udzielane są przez wysokospecjalistyczny zespół terapeutyczny złożony z:

 • lekarza rehabilitacji medycznej
 • lekarza neurologa dziecięcego
 • fizjoterapeutów
 • neurologopedę
 • psychologa
 • pedagoga specjalnego
 • terapeutę zajęciowego

W ramach rehabilitacji dziennej zapewniamy:

 • konsultacje lekarskie z zakresu rehabilitacji medycznej, neurologii dziecięcej
 • konsultacje i terapię psychologiczną
 • konsultacje i terapię logopedyczną
 • zabiegi fizjoterapeutyczne – metoda NDT-Bobath, metoa Vojty, metoda Cranio - Sacralną, trójwymiarowa terapia stóp
 • dogoterapię
 • terapię integracji sensorycznej
 • zabiegi z zakresu fizykoterapii
 • terapię zajęciową
 • terapię ręki
Rehabilitacja dorosłych

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dorosłych umowa z NFZ oraz świadczenia komercyjne.

W naszej placówce posiadamy następujące działy fizjoterapii:

 • kinezyterapię
 • terapię manualną
 • fizykoterapię
 • hydroterapię
 • masaż leczniczy

Kinezyterapia to leczenie ruchem. Inne, mniej profesjonalne określenia, to gimnastyka lecznicza lub ćwiczenia usprawniające. Kinezyterapię dzieli się na:

miejscową, w której wszystkie działania dotyczą bezpośrednio narządu zmienionego chorobowo, a ich aplikacja zależy od stanu funkcjonalnego i zamierzonego celu:

 • ćwiczenia bierne
 • ćwiczenia czynno-bierne
 • ćwiczenia samowspomagane
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu
 • ćwiczenia czynne
 • ćwiczenia z oporem
 • ćwiczenia prowadzone
 • redresje (usuwanie przykurczów stawowych)
 • wyciągi
 • ćwiczenia synergistyczne
 • ćwiczenia oddechowe
 • ćwiczenia relaksacyjne
 • pionizacja i nauka chodzenia

ogólną - ćwiczenia nie objętych chorobą części ciała

 • ćwiczenia ogólnokondycyjne
 • ćwiczenia rehabilitacyjne w wodzie basen z woda solankową zajęcia w ramach komercji

Metody kinezyterapeutyczne - bardzo efektywne, specjalistyczne sposoby diagnostyki i terapii, opracowane z myślą o usuwaniu określonych dysfunkcji i oparte na szczegółowej wiedzy z zakresu anatomii i fizjologii:

TERAPIA PNF (odtwarzanie prawidłowej funkcji zaburzonej w przebiegu chorób neurologicznych lub ortopedycznych) Celem metody jest odzyskanie funkcji ruchowej, którą pacjent utracił w wyniku choroby. Metoda skierowana jest głównie do osób z zaburzeniami neurologicznymi jak np. stwardnienie rozsiane, udary mózgu oraz inne choroby powodujące zaburzenia zborności ruchu, koordynacji, równowagi oraz upośledzające chód (chód koszący, stopa opadająca, chód móżdżkowy). Program terapii opiera się na współpracy pacjenta z terapeutą oraz określeniu wspólnych celów, które ukierunkowane są na przywrócenie aktywności ruchowej dnia codziennego tj. sięganie, siadanie, chodzenie, podnoszenie przedmiotów, utrzymywanie postawy.

TERAPIA MASTER – koncepcja ćwiczeń rehabilitacyjnych z wykorzystaniem systemu pasów i podwieszek. Przede wszystkim jest stosowana w terapii chronicznych bólów kręgosłupa, miednicy, urazach obręczy barkowej oraz w leczeniu większości zaburzeń w układzie szkieletowo - mięśniowym. Istotną zasadą działania Terapii Master jest stopniowanie trudności ćwiczeń w celu uzyskania postępu.

METODA KALTENBORNA-EVJENTHA, ZABIEG KOMERCYJNY Metoda polegająca na usuwanie dysfunkcji stawów nabytych w przebiegu schorzeń ortopedycznych, z wykorzystaniem specyficznych ruchów biernych i terapii tkanek okołostawowych.

METODA TKANEK MIĘKKICH, ZABIEG KOMERCYJNY Celem tej metody jest leczenie w obrębie tkanek miękkich tj. więzadeł ścięgien, powięzi oraz mięśni. Terapia skierowana jest do osób, u których stwierdza się bóle kręgosłupa, stany po wypadkach komunikacyjnych, zespoły bolesnego barku, łokieć tenisisty, artroskopia stawu kolanowego i wszelkie zespoły bólowe mięśni, więzadeł i ścięgien

KINESIOTAPING, ZABIEG KOMERCYJNY Kinesiology Taping to metoda oparta na oddziaływaniu plastra na organizm wykorzystująca możliwości kompensacyjne organizmu. Terapia ta pomaga w leczeniu dolegliwości bólowych, ograniczeniu ruchomości i korygowaniu układu powięziowego. Terapia w każdej z wyżej wymienionych metod prowadzona jest indywidualnie przez wykwalifikowanych terapeutów.

TERAPIA CRANIO-SACRALNA, ZABIEG KOMERCYJNY Terapia czaszkowo–krzyżowa to odłam osteopatii, często nazywany osteopatią kranialną. Polega na delikatnej manipulacji i uciskaniu punktów w obrębie czaszki, miednicy, przepony, klatki piersiowej oraz kości krzyżowej. Terapia czaszkowo–krzyżowa jest terapią powięzi, za jej sprawą następuje rozluźnienie struktur łączno–tkankowych, których napięcie może powodować kłopoty zdrowotne, zarówno somatyczne, jak i emocjonalne.

TERAPIA MANUALNA ZABIEG KOMERCYJNY Zajmuje się manualnym badaniem i terapią zaburzeń układu ruchu stawów, więzadeł i mięśni w szczególności kręgosłupa. Terapia przeznaczona jest dla osób z dysfunkcjami:

 • kręgosłupa i żeber - dyskopatia - rwa kulszowa i ramienna - bóle kręgosłupa - bóle głowy, ograniczenia ruchu - urazy biczowe kręgosłupa - mrowienie i drętwienie rąk
 • kończyn górnych - ograniczenia ruchu w stawach po urazach i złamaniach - bark zamrożony - zespół bolesnego barku - łokieć tenisisty i golfisty - ograniczenie ruchu nadgarstków
 • kończyn dolnych
 • ograniczenia ruchu w stawach po urazach i złamaniach
 • ograniczenia ruchu w stawach krzyżowo - biodrowych
 • ograniczenia ruchu kolana po artroskopii
 • ograniczenie ruchu w stawach skokowych

Kinezyterapia najczęściej stosowana jest:

 • w schorzeniach i dysfunkcjach narządu ruchu,
 • w zespołach bólowych kręgosłupa,
 • po udarach mózgu,
 • po urazach i złamaniach,
 • po rekonstrukcji więzadeł kolanowych ACL,
 • w niektórych chorobach układu oddechowego,
 • w chorobach reumatoidalnych stawów,
 • po zabiegach operacyjnych,
 • po endoprotezo plastyce,
 • przed porodem, po porodzie,
 • i wielu innych.

Zastosowanie kinezyterapii umożliwia uzyskanie maksymalnej poprawy utraconej funkcji, ułatwia wystąpienie procesów kompensacji, zabezpiecza przed wykształceniem nieprawidłowych stereotypów ruchowych (np.: zespoły bólowe kręgosłupa) lub przywraca już utracone (np.: kontrola nerwowo-mięśniowa), przeciwdziała wtórnym zmianom w układzie kostno mięśniowym w postaci ograniczeń ruchu, zapobiega powikłaniom w układzie krążenia i oddychania które mogą wynikać z długiego unieruchomienia.

Ćwiczenia i terapie na sali gimnastycznej prowadzone są przez wyszkoloną kadrę fizjoterapeutów codziennie w godzinach od 7.30:00 do 19:00

Fizykoterapia

Fizykoterapia jest jedną z form leczenia wykorzystującą bodźce fizykalne takie jak:

 • prąd elektryczny
 • ciepło i zimno
 • światło
 • ultradźwięki
 • pola magnetyczne i elektromagnetyczne
 • wodę

Głównym zadaniem fizykoterapii jest działanie przeciwbólowe, poprawa odżywienia tkanek poprzez lepsze ich ukrwienie, ograniczenie zaników mięśniowych oraz spowolnienie lub zapobieganie zmianom chorobowym. Fizykoterapię można stosować jako leczenie uzupełniające oraz przygotowujące do stosowania innych metod fizjoterapii lub jako podstawową formę leczenia.

W naszej placówce stosowane są najnowsze i najskuteczniejsze metody fizykalne, które pomogą wrócić do pełnej sprawności. Oto niektóre z nich wraz z opisami i z zastosowaniem:

 • Elektroterapia
 • Pole magnetyczne niskiej częstotliwości (magnetoterapia)
 • Pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości (terapuls)
 • Ultradźwięki, fonoforeza
 • Światłolecznictwo(laseroterapia ,sollux)
 • Krioterapia
 • Fala uderzeniowa
 • Hydroterapia
 • Masaż suchy

ELEKTROTERAPIA - to dziedzina fizykoterapii, która zajmuje się leczeniem schorzeń m.in. układu ruchu i neurologicznych za pomocą różnego rodzaju prądów. Do leczenia wykorzystuje się prąd stały, modulowane prądy średniej częstotliwości oraz prądy impulsowe małej i średniej częstotliwości. Celem elektroterapii jest złagodzenie dolegliwości bólowych, poprawienie ukrwienia tkanek i działanie przeciwzapalne.

Galwanizacja – jest to zabieg elektroleczniczy, polegający na przepływie prądu stałego w organizmie pacjenta pomiędzy dwoma elektrodami.

Działanie prądu stałego na organizm:

działanie przeciwbólowe rozszerzenie naczyń krwionośnych usuwanie produktów przemiany materii przyśpieszenie i poprawa procesów wewnątrzkomórkowych zwiększenie dopływu krwi tętniczej do tkanek i zwiększenie odpływu z nich krwi żylnej i limfy poprawa funkcji odżywczych tkanek przyśpieszanie procesów gojenia się zarówno tkanek miękkich (mięśnie, więzadła, ścięgna) oraz kości. zmiana pobudliwości nerwów i mięśni. Jonoforeza - to zabieg polegający na wprowadzeniu do tkanek za pomocą minimalnej dawki prądu stałego jonów leków działających leczniczo i ulegających dysocjacji elektrolitycznej. Zabieg ten ma na celu uzyskanie efektu przeciwbólowego, przeciwzapalnego i regeneracyjnego chrząstki stawowej.

Działanie zabiegu na organizm:

rozszerzenie naczyń krwionośnych przyśpieszanie procesów gojenia się zarówno tkanek miękkich (mięśnie, więzadła, ścięgna) oraz kości. działanie przeciwbólowe usuwanie produktów przemiany materii przyśpieszenie i poprawa procesów wewnątrzkomórkowych poprawa funkcji odżywczych tkanek zmiana pobudliwości nerwów i mięśni. wprowadzanie leków przeciwzapalnych, przeciwreumatycznych, przeciwbólowych, zmiękczających blizny. Prądy diadynamiczne (Bernarda) to typowy zabieg o działaniu przeciwbólowym, przekrwiennym, w którym elektrodę czynną katodę umieszcza się w miejscu bólu, a anodę po przeciwnej stronie stawu w stosunku do katody zamykając obwód. Zabiegi można wykonywać miejscowo lub segmentarnie gdzie na komponentę prądu galwanicznego nakłada się prąd diadynamiczny.

Działanie biologiczne prądów DD polega na:

działaniu przeciwbólowym (podwyższenie progu odczuwania bólu) rozszerzeniu naczyń krwionośnych zwiększeniu lub zmniejszeniu napięci mięśni. stymulacji mięśni. efekcie przeciwzapalnym efekcie przeciwobrzękowym poprawa trofiki tkanek Prądy interferencyjne – to zabieg elektroleczniczy, w którym stosuje się prądy średniej częstotliwości. Prądy te powstają w wyniku nakładania się dwóch prądów płynących w dwóch niezależnych obwodach.

Celem stosowania tej terapii jest:

działanie przeciwbólowe poprawa trofiki tkanek miękkich pobudzanie do skurczu mięśni odnerwionych i w zaniku prostym poprawa ukrwienia tkanek wzmożenie przemiany materii przyśpieszanie resorpcji wysięków i obrzęków Przezskórna stymulacja nerwów TENS – to zabieg, w którym stosuje się prądy impulsowe małej częstotliwości w celu zwalczania bólów ostrych i przewlekłych. Są to prądy o kształcie impulsu prostokątnego, trójkątnego lub sinusoidalnego i częstotliwościach od 40-100 Hz.

Działanie biologiczne prądów TENS polega na:

pobudzeniu miejscowego ukrwienia – przyśpieszenie gojenia, usunięcie obrzęków zapobieganie zanikom mięśniowym lepsze odżywianie tkanek szybkie usunięcie produktów przemiany materii i procesów zapalnych działanie przeciwbólowe regulowanie napięcia Prądy Traberta (ultra reiz) – jest to zabieg, którego celem jest wprowadzenie mięśni w drżenie i wibracje, powodując ich rozluźnienie. Zabieg wykonywany w ramach usług komercyjnych

Działanie prądów Traberta polega na:

 • stymulacji mięśni
 • działaniu przeciwbólowym
 • rozszerzeniu naczyń krwionośnych – pobudzeniu ukrwienia
 • rozluźnienie mięśni

Elektrostymulacja - zabieg leczniczy w którym wykorzystuje się prąd impulsowy celem wywołania skurczu mięśni.

Działanie elektrostymulacji polega na:

stymulacji mięśni, w których doszło do zaburzenia przewodnictwa nerwowego. stymulacji mięśni zdrowych (w zaniku prostym) lub nieznacznie odnerwionych. Magnetoterapia – to zabieg fizykalny, polegający na zastosowaniu wolnozmiennego pola magnetycznego. Przenika ono w całości przez całe ciało, uruchamiając różnego rodzaju procesy komórkowe. Zaletą magnetoterapii jako metody nietermicznej jest stosowanie u chorych w ostrym stadium choroby, zabiegi mogą być wykonywane poprzez opatrunki gipsowe, bandaż, odzież, oraz przy wszczepionych implantach metalowych.

Wpływ pola magnetycznego na organizm polega na:

 • działaniu przeciwbólowym
 • działaniu przeciwzapalnym
 • mobilizacji mikrokrążenia
 • stymulacji krążenia obwodowego
 • działaniu przeciwobrzękowym
 • przyśpieszeniu procesów regeneracji tkanek miękkich
 • przyśpieszeniu procesu zrostu kostnego

Terapuls - to zabieg wykorzystujący impulsowe pole elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, polegający na dostarczeniu do organizmu energii o dużej częstotliwości, w krótkim czasie oddziaływania i długiej przerwie, która następuje po każdym impulsie. Wykorzystuje się wtedy rozproszone ciepło, do którego nie dochodzi np. w czasie naświetlań diatermią krótkofalową. Zastosowanie tych zabiegów wykazuje u pacjentów działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i przeciwobrzękowe.

Ultradźwięki - to zabieg, który jest rodzajem mechanoterapii. W wyniku przejścia fali ultradźwiękowej do tkanek, dochodzi do powstawania w nich ciepła oraz do zjawiska określanego mikromasażem.

Zabieg ten ma działanie:

 • przeciwbólowe
 • przeciwzapalne
 • przyśpiesza przepływ limfy w naczyniach limfatycznych i zwiększa proces wchłaniania
 • wytwarzanie stanu przekrwiennego i powstaniu ciepła w tkankach
 • przyśpieszenie gojenia się ran
 • zwiększenie rozciągliwości tkanki łącznej w bliznach
 • zmniejszenie napięcia mięśni

Fonoforeza – to zabieg ultradźwiękowy, podczas którego wprowadza się do tkanek środki farmakologiczne (żele, maści, kremy o działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym).

Światłolecznictwo

Sollux – zabieg fizykoterapeutyczny polegający na zastosowaniu promieniowania podczerwonego w celach leczniczych. Efekt zabiegu zależy od zastosowania specjalnego filtra.

Filtr niebieski – przepuszcza promienie niebieskie i ogranicza cieplne, wykazując w ten sposób działanie przeciwbólowe, uspokajające, obkurczające naczynia krwionośne.

Filtr czerwony – przepuszcza promienie czerwone widzialne i podczerwone. Stosowany w stanach zapalnych tkanek miękkich, w celu przyśpieszenia resorpcji wysięków, mięśniobólach i źle gojących się ranach.

Laseroterapia - to zabieg polegający na stymulowaniu chorobowo zmienionych tkanek promieniowaniem laserowym. Jest to sztucznie wzmocnione światło oddziałujące na elementy komórkowe, którego działanie biologiczne polega na:

Krioterapia miejscowa zabieg komercyjny

To metoda leczenia, która polega na zastosowaniu na zewnętrzną powierzchnię ciała temperatury poniżej – 100°C w bardzo krótkim czasie 2-3 min. Głównym celem terapii jest wywołanie i wykorzystanie fizjologicznych reakcji organizmu na zimno, wspomaganie leczenia podstawowego oraz ułatwienie leczenia ruchem. Jest to zabieg bezpieczny, nieinwazyjny, nie powoduje obniżenia temperatury wewnątrz jam ciała.

Obniżenie temperatury tkanek powoduje:

zmniejszenie lub uśmierzenie bólu, zahamowanie stanu zapalnego, zwolnienie procesów przemiany materii, zmniejszenie lub ustąpienie obrzęków, zwolnienie odruchów i zmniejszenie pobudliwości włókien nerwowych, zwężenie naczyń oraz ich okresowe rozszerzenie, przekrwienie czynne, zwiększenie napięcia mięśniowego (przy krótkim czasie działania bodźca zimna) oraz obniżenie napięcia mięśniowego (przy dłuższym działaniu bodźca).

Fala uderzeniowa – zabieg komercyjny

To akustyczna fala przenosząca energię na bolące miejsca.

Dzięki dostarczonej energii następują procesy leczenia i regeneracji ścięgien oraz tkanki miękkiej. Jeżeli ból ogranicza sprawność a inne terapie oraz leki przeciwbólowe nie skutkują, nie musi oznaczać to konieczności poddania się operacji. Nowoczesny nieinwazyjny system do zwalczania bólu związanego z układem mięśniowo-szkieletowym stanowi skuteczną metodę terapeutyczną.

Zaletami fali uderzeniowej jest:

szybka ulga w bólu przywracanie sprawności ruchowej metoda nieinwazyjna krótki czas terapii 4 – 6 zabiegów zabiegi bez zastosowanie środków farmakologicznych brak efektów ubocznych Wskazania do zastosowania fali uderzeniowej: przewlekłe entezopatie bóle pięty (zapalenie powięzi podeszwowej stopy) ostroga piętowa schorzenia ścięgna Achillesa zapalenie kaletki ścięgna Achillesa bóle ścięgien rzepki (kolano skoczka) kolano skoczka, zapalenie kaletek okołorzepkowych kolana kolano biegacza zespół mięśnia piszczelowego przedniego bóle w okolicy bioder biodro strzelające zapalenie przyczepów mięśni zginaczy i prostowników uda zespół/bóle odcinka lędźwiowego kręgosłupa bóle w przyczepach ścięgna udowego bóle i schorzenia barku zespól bolesnego barku (zwapnienia i zapalenia ścięgien, kaletek) łokieć tenisisty, łokieć golfisty (zapalenie nadkłykcia) zespół brzegu kości piszczelowej zespół mięśnia piszczelowego przedniego zapalenie i przeciążenie ścięgien przedramienia, dłoni, nadgarstka ból po wewnętrznej stronie nadgarstka wczesne stadia choroby zwyrodnieniowej stawów ból w okolicy pachwiny bóle stawów barkowych ze zwapnieniami lub bez (wapniejące zapalenie ścięgien stawu barkowego) punkty spustowe (trigger points) zwapnienia zlokalizowane w obrębie tkanek miękkich (np. zwapnienia okołobarkowe) podwyższone napięcie mięśniowe zapalenie przyczepów mięśniowych naciągnięcie mięśni stany pourazowe Hydroterapia (wodolecznictwo) jest to metoda leczenia bodźcowego polegająca na zewnętrznym stosowaniu wody. Podstawę leczniczego działania stanowi odpowiednia temperatura wody oraz ciśnienie użyte odpowiednio do rodzaju terapii.

Hydroterapia oparta jest na 3 prostych elementach

ciepło zanurzanie się w wodzie hydromasaż ciepło rozszerza naczynia krwionośne i przyspiesza obieg krwi w organizmie, ułatwia komórką pozbycie się pozostałości metabolizmu. ciało poddawane hydromasażowi czerpie korzyści dla swoich układów: kostnego, mięśniowego i krążenia. Strumienie wody kierowane we właściwe miejsca stymulują i relaksują. masaż prowadzi do poprawy elastyczności, poprawy krążenia Masaż wirowy kończyn

Zabieg ten stanowi formę łagodnego masażu poprzez ruch wirowy wody skojarzonego z działaniem ciepła. Wykonuje się go w specjalnych wannach dla kończyn górnych, oraz dla kończyn dolnych. Taka kąpiel powoduje rozluźnienie tkanek, zmniejsza napięcie mięśniowe, poprawia ukrwienie kończyn i łagodzi bóle. Zabiegi wykonywane są przez wyszkoloną kadrę fizjoterapeutów codziennie w godzinach od 7.30:00 do 19:00

Masaż suchy

MASAŻ LECZNICZY jest formą fizycznego oddziaływania na organizm ludzki za pomocą bodźców mechanicznych, głównie pod postacią ucisku na tkanki, którego celem jest wywołanie odczynu miejscowego i ogólnego. Znajduje on zastosowanie w profilaktyce, leczeniu i rehabilitacji chorób z zakresu ortopedii, neurologii, ginekologii, pediatrii i chorób wewnętrznych.

Masaż:

wpływa na lepsze ukrwienie co zapewnia właściwy przebieg procesów metabolicznych w poszczególnych częściach układu nerwowego stymuluje przewodnictwo nerwowe rozluźnia naczynia krwionośne oraz mięśnie przyspiesza proces usuwania zbędnych i trujących produktów przemiany materii zwiększa szybkość krążenia chłonki oraz krwi powoduje uwolnienie hormonów, takich jak prostaglandyny powoduje zamianę energii mechanicznej na energię elektryczną
 • masaż klasyczny
 • segmentalny
 • limfatyczny zabieg komercyjny
 • masaż kosmetyczny zabieg komercyjny
 • relaksacyjny

Masaże wykonywane są przez wyszkolonych masażystów z długoletnim doświadczeniem codziennie w godzinach od 8:00 do 20:00

Rodzaje masażu leczniczego:

Aktualności


Nowe usługi komercyjne w Centrum Rehabilitacji
Zdjecie sali rehabilitacyjnej

Przychodnia Specjalistyczno–Rehabilitacyjna Pulsantis stale poszerza zakres świadczonych usług, aby zagwarantować Państwu kompleksową opiekę medyczną. Gruntowny remont przeszła właśnie Poradnia Rehabilitacyjna. Wkrótce także zakończy się przebudowa, funkcjonującego w ramach przychodni, basenu. W nowych, odnowionych salach gimnastycznych i gabinetach zabiegowych realizowana jest opieka rehabilitacyjna nad dziećmi i dorosłymi. Przychodnia wykonuje usługi w ramach umowy z NFZ, świadczy także usługi komercyjne.

– Reagujemy na zmieniające się warunki na rynku usług medycznych. Dostosowujemy się do oczekiwań pacjentów oraz trendów panujących w branży, dlatego regularnie modernizujemy i wyposażamy naszą placówkę w najnowszy sprzęt medyczny.

W ramach centrum rehabilitacji, z uwagi na potrzeby pacjentów, rozszerzony został także zakres usług o charakterze komercyjnym min. masaż, terapia manualna, terapia stawów skroniowo-żuchwowych, rehabilitacja domowa.

– W ramach usług komercyjnych zajmujemy się rehabilitacją osób z dolegliwościami bólowymi: kręgosłupa, po urazach, ze zmianami zwyrodnieniowymi oraz rehabilitacją osób po zabiegach operacyjnych, schorzeniach neurologicznych i ortopedycznych. Dzięki doświadczeniu i profesjonalnemu podejściu naszego zespołu specjalistów, skutecznie pomagamy naszym pacjentom w powrocie do pełnej sprawności. Kładziemy duży nacisk na zindywidualizowaną opiekę nad pacjentem. Dzięki temu możemy skutecznie wspierać ich w osiąganiu lepszej sprawności fizycznej, zmniejszeniu bólu i poprawie jakości życia. Dzięki wieloprofilowości naszego ośrodka ściśle współpracujemy także z innymi lekarzami specjalistami, w zakresie poprawy sprawności ruchowej naszych pacjentów.

Ważnym aspektem naszej działalności jest kompleksowa i skuteczna rehabilitacja dzieci i niemowląt zarówno w ramach centrum rehabilitacji jak i komercyjnie.

Szeroki wachlarz usług oraz interdyscyplinarny zespół specjalistów sprawia, że świadczone usługi są wysokiej jakości.

Elementem wyróżniającym poradnię jest nowoczesny basen, który umożliwia uzupełnienie tradycyjnych metod rehabilitacyjnych.
W ofercie basenu są także zajęcia ruchowe dla dzieci i dorosłych w tym nauka pływania, zajęcia dla mam z dziećmi w wodzie.

Zdjecie sali rehabilitacyjnej
Zdjecie sali rehabilitacyjnej

Szczegółowe informacje o pracy poradni rehabilitacyjnej można uzyskać pod numerem telefonu: 71 339 42 32.

Nasi partnerzy