Poradnia Neurologiczna

Poradnia neurologiczna zajmuje się rozpoznawaniem, leczeniem zaburzeń i chorób układu nerwowego. Do schorzeń neurologicznych zalicza się zarówno choroby centralnego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), jak również choroby nerwów obwodowych (neuropatie, rwa kulszowa, itp.). Choroby układu nerwowego mogą występować jako schorzenia pierwotne wywołane wadami rozwojowymi lub rozwijać się wtórnie towarzysząc innym schorzeniom, których ognisko pierwotne niejednokrotnie mieści się poza układem nerwowym. Patologie w układzie nerwowym mogą wystąpić w wyniku różnych urazów, uszkodzeń i stanów zapalnych tkanek miękkich i struktur kostnych. Głównymi objawami ze strony centralnego układu nerwowego są najczęściej bóle głowy, oporne na działanie leków przeciwbólowych, zaburzenia świadomości - często krótkotrwałe, zawroty głowy, nudności, niekiedy wymioty. Każdy z powyższych objawów, jeżeli się powtarza na przestrzeni kilku dni, nie powinien być bagatelizowany przez pacjenta. Niektóre zaburzenia wymagają natychmiastowego działania.

Badanie neurologiczne

Badanie neurologiczne skupia się na ustaleniu rozpoznania, poprzedzonego zebraniem pełnego wywiadu od pacjenta, w tym również wywiadu środowiskowego i rodzinnego. Badanie neurologiczne rozpoczyna się zwykłą obserwacją zachowania pacjenta, a następnie ocenia się stan ogólny, stan świadomości, ułożenie, budowę ciała, odżywienie, ogólny stan układu oddechowego, krążenia i innych. W dalszej kolejności badający przystępuje do szczegółowego badania stanu neurologicznego: określa wygląd i budowę czaszki, obecność lub brak objawów oponowych, nerwy czaszkowe, dno oka, tułów (m.in. odruchy brzuszne), kręgosłup, kończyny górne (wygląd, ruchy mimowolne, ułożenie, napięcie mięśniowe, ruchy bierne i czynne, siłę mięśniową, odruchy, zborność czucie, ruchy naprzemienne) i analogicznie kończyny dolne oraz chód. Działania te pomagają ustalić miejsce ewentualnego uszkodzenia układu nerwowego.

Nasi partnerzy