Zespół Medycyny Pracy

  • Dr Bogusław Beck – lekarz medycyny pracy

  • Dr Andrzej Krzywkowski – lekarz medycyny pracy

  • Joanna Żankowska-Prugar – rejestracja i koordynacja przyjęć pacjentów

  • Mgr Justyna Kwiatkowska – psycholog

  • Wanda Kubiak – pielęgniarka medycyny pracy

  • Anna Kołodziej – koordynator medycyny pracy

Nasi partnerzy