Poradnia Logopedyczna

Poradnia Logopedyczna zapewnia diagnozowanie oraz terapię opóźnień i zaburzeń mowy u dzieci oraz dorosłych, w tym terapię dzieci z obciążonym okresem ciążowo-okołoporodowym. Zakres usług obejmuje:

  • Konsultacje logopedyczne dla dzieci powyżej 3 roku życia
  • Konsultacje dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i zaburzeniami artykulacji
  • Terapię wad wymowy dzieci i młodzieży
  • Terapia logopedyczna dla osób po udarze mózgu i chorobami neurodegradacyjnymi
  • Profilaktykę logopedyczną

Pacjent, w trakcie wizyty w Poradni Logopedycznej, poddany jest badaniu logopedycznemu polegającemu na przeprowadzeniu wywiadu, ocenie sposobu porozumiewania się, artykulacji, słuchu mownego, ocenie budowy i sprawności narządów mowy oraz badaniu funkcji oddechowych, fonacyjnych, połykowych i artykulacyjnych.
Czas trwania terapii zależy od rodzaju wad i zaburzeń mowy oraz od systematycznych ćwiczeń w domu przy odpowiednim wsparciu otoczenia.

Nasi partnerzy