Zakres badań

Medycyna pracy to specjalność lekarska, której przedmiotem jest profilaktyka, diagnostyka i leczenie chorób zawodowych. Pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną - przede wszystkim poprzez badania wstępne, okresowe i kontrolne oraz ocenę warunków pracy na danym stanowisku.

Lekarz medycyny pracy w naszej poradni wykonuje:

 • badania profilaktyczne pracowników- mają na celu wykluczenie przeciwwskazań do zatrudnienia pracownika w konkretnych warunkach pracy;
 • badania wstępne - podlegają im pracownicy nowo zatrudniani lub przenoszeni na inne stanowiska pracy;
 • badania okresowe - podlegają im pracownicy już zatrudnieni w terminach określonych w zaświadczeniach o zdolności do pracy na zajmowanym stanowisku;
 • badania kontrolne - podlegają pracownicy, którzy z powodu choroby byli niezdolni do pracy przez okres dłuższy niż 30 dni;
 • badania do celów sanitarno – epidemiologicznych warz z wydaniem orzeczenia - podlegają im osoby, które wykonują lub wykonywać będą pracę z zakresu produkcji i obrotu żywności
 • badania kierowców wszystkich kategorii tj. B, C, C+E, D;
 • badania w kierunku obsługi maszyn, narzędzi, urządzeń tj. wózki widłowe, koparko-ładowarki, żurawie, suwnice;
 • badania psychotechniczne;
 • psychologiczną ocenę pracownika pod kątem przydatności do zawodu;
 • badania pracowników narażonych na promieniowanie jonizujące;
 • badania specjalistów niezbędnych do oceny pracownika: neurolog, laryngolog, okulista;
 • badania lekarza i pielęgniarki medycyny pracy;
 • badania pomocnicze tj. spirometria, audiometria, RTG, EKG, badania laboratoryjne;
 • wydajemy zaświadczenia dla pracowników o konieczności pracy w szkłach korekcyjnych;
 • przegląd stanowisk pracy oraz komisje BHP

Nasi partnerzy