Projekty UE


Jesteśmy Grantobiorcą w projekcie pn.: „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała Grant na rozbudowę systemu gabinetowego oraz zakup sprzętu teleinformatycznego, które umożliwiają tworzenie i udostępnianie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) oraz świadczenia e-usług.

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach pakietu REACT-EU, wspierającego przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19.

Realizatorem projektu jest Ministerstwo Zdrowia, a jego wartość wynosi 99 589 028,57 zł.
Celem projektu jest wsparcie cyfryzacji placówek POZ w zakresie świadczenia e-usług, integracji z systemem e-zdrowia oraz usprawnienie udzielania świadczeń.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://zdrowie.gov.pl/poiis/strona-1029-e_uslugi_poz.html

Jak należy zgłaszać nieprawidłowości?

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, przywiązuje szczególną wagę do zapewnienia realizacji projektów w ramach Programu w sposób etyczny, jawny i przejrzysty. Dlatego też stworzone zostało proste narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy:

Więcej informacji na ten temat: przejdź na stronę programu Infrastruktura i Środowisko.


Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna PULSANTIS Sp. z o.o.
realizuje projekt „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”


Numer umowy: UM.POZ2.U-10053.2022-00/4074/2023/117
Wartość projektu: 158 249,52 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 158 249,52 zł


Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna PULSANTIS Sp. z o.o. jest Grantobiorcą projektu pn. Dostępność Plus dla Zdrowia, który finansowany jest z Funduszy Europejskich.

Nasza placówka otrzymała grant w wysokości 710 729,70 zł na poprawę dostępności świadczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami. Dzięki temu dofinansowaniu ta grupa naszych pacjentów będzie mogła skorzystać m.in.:
  1) z przebudowanego wejścia i podjazdu;
  2) dzięki szyldom informacyjnym łatwiej trafić do gabinetów lekarskich;
  3) z nowej, dobrze oznaczonej windy;
  4) z nowych sprzętów diagnostycznych;
  5) z dostosowanego gabinetu zabiegowego;
  6) z nowej, dostosowanej strony internetowej, na której znajdują się informacje dotyczące umówienia teleporady;
  7) z usług przeszkolonego personelu z języka migowego;
  8) z usług przeszkolonego personelu w zakresie umiejętności komunikacji z osobami ze szczególnymi potrzebami;
Więcej informacji o Funduszach Europejskich dla ochrony zdrowia dostępnych jest na stronie internetowej www.zdrowie.gov.pl

Postępowania ofertowe

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

29.08.2023r.

Ogłoszenie wyników:

W postępowaniu na dostawę modułu do raportów, statystyk badań RTG oraz dostawę funkcji przesyłania badań RTG na stację opisową zewnętrzną wraz z dożywotnią licencją dla stacji opisowej radiologa oraz niezbędnym środowiskiem, osprzętem, oprogramowaniem, konfiguracją itp. umożliwiającymi prawidłową pracę i funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, kompatybilnego z obecnie posiadanym programem Zamawiającego, tj. PergamonRis wybrana została oferta firmy PergamonMED sp. z o.o., ul. Poznańska 62 lok. 68, 60-853 Poznań. Wartość oferty brutto – 23.652,00 zł.

UWAGA

25.08.2023r.

Publikujemy pytania i odpowiedzi w związku z realizacją projektu „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”:

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert uległ wydłużeniu do dnia 28.08.2023r.

UWAGA

21.08.2023r.

Publikujemy pytania i odpowiedzi w związku z realizacją projektu „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ”:

17.08.2023r.

Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna PULSANTIS Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w ramach niżej opublikowanych postępowaniach wyboru dostawców.

Postępowanie na dostawę modułu do raportów, statystyk badań RTG oraz dostawę funkcji przesyłania badań RTG na stację opisową zewnętrzną wraz z dożywotnią licencją dla stacji opisowej radiologa oraz niezbędnym środowiskiem, osprzętem, oprogramowaniem, konfiguracją itp. umożliwiającymi prawidłową pracę i funkcjonowanie przedmiotu zamówienia, kompatybilnego z obecnie posiadanym programem Zamawiającego, tj. PergamonRis.

Dokumenty do pobrania:


OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Ogłoszenie wyników:

 1. W postępowaniu na zakup komputerów i sprzętu peryferyjnego wybrana została oferta firmy Medicsoft sp. z o.o. Wartość oferty brutto - 68916,36 zł.
 2. W postępowaniu na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i urządzeniami uzupełniającymi wybrane zostały oferty firm:
  Część 1: Medicsoft sp. z o.o. Wartość oferty brutto - 64821,69 zł.
  Część 2: Medicsoft sp. z o.o. Wartość oferty brutto - 4094,67 zł.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Informujemy, że zmianie uległy terminy składania ofert w postępowaniach:

 1. Postępowanie na zakup komputerów i sprzętu peryferyjnego
 2. Postępowanie na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i urządzeniami uzupełniającymi

W obu przypadkach termin uległ wydłużeniu do dnia 24.07.2023r.

Powodem wydłużenia są zmiany w treści zapytania ofertowego.

 1. W Zapytaniu ofertowym na zakup komputerów i sprzętu peryferyjnego zmianie uległ opis wymagań technicznych dla komputera stacjonarnego oraz Formularz ofertowy - Zapytanie ofertowe - POBIERZ / Formularz ofertowy .DOC / Formularz ofertowy .PDF
 2. W Zapytaniu ofertowym na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i urządzeniami uzupełniającymi zmianie uległ opis wymagań technicznych dla serwera w obudowie - POBIERZ

Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW

Informujemy, że zmianie uległy terminy składania ofert w postępowaniach:

 1. Postępowanie na zakup komputerów i sprzętu peryferyjnego
 2. Postępowanie na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i urządzeniami uzupełniającymi

W obu przypadkach termin uległ wydłużeniu do dnia 17.07.2023r. Zmienione treści zapytań ofertowych:

 1. Zapytanie ofertowe na zakup komputerów i sprzętu peryferyjnego - POBIERZ
 2. Zapytanie ofertowe na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i urządzeniami uzupełniającymi - POBIERZ

Pozostałe dokumenty pozostają bez zmian.

Przychodnia Specjalistyczno-Rehabilitacyjna PULSANTIS Sp. z o.o. w związku z realizacją projektu „Wdrożenie e-Usług w Placówce POZ” zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert w ramach niżej opublikowanych postępowaniach wyboru dostawców.

 1. Postępowanie na zakup komputerów i sprzętu peryferyjnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w „Zapytaniu ofertowym”. Postępowanie zostało opublikowane w dniu 3.07.23 r. Termin składania ofert mija w dniu 17.07.23 o godzinie 24:00. Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Obligatoryjnym załącznikiem do Formularza ofertowego jest „Specyfikacja techniczna urządzeń potwierdzająca spełnienie warunków technicznych określonych w Zapytaniu ofertowym”, którą oferent przygotowuje samodzielnie (nie ma wzoru takiego dokumentu). Skan podpisanego Formularza ofertowego i specyfikacji technicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej wskazany w dokumentacji i w terminie w niej wskazanym.
  1. Dokumenty do pobrania:
   1. Zapytanie ofertowe - POBIERZ
   2. Formularz ofertowy (wersja edytowalna) - POBIERZ
   3. Formularz ofertowy (wersja pdf) - POBIERZ
   4. Wzór umowy dostawy - POBIERZ
 2. Postępowanie na zakup serwera wraz z oprogramowaniem i urządzeniami uzupełniającymi. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w „Zapytaniu ofertowym”. Postępowanie zostało opublikowane w dniu 3.07.23 r. Termin składania ofert mija w dniu 10.07.23 o godzinie 24:00. Oferty należy składać na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Obligatoryjnym załącznikiem do Formularza ofertowego jest „Specyfikacja techniczna urządzeń potwierdzająca spełnienie warunków technicznych określonych w Zapytaniu ofertowym”, którą oferent przygotowuje samodzielnie (nie ma wzoru takiego dokumentu). Skan podpisanego Formularza ofertowego i specyfikacji technicznej należy przesłać na adres poczty elektronicznej wskazany w dokumentacji i w terminie w niej wskazanym.
  1. Dokumenty do pobrania:
   1. Zapytanie ofertowe - POBIERZ
   2. Formularz ofertowy - (wersja edytowalna) POBIERZ
   3. Formularz ofertowy (wersja pdf) - POBIERZ
   4. Wzór umowy dostawy - POBIERZ

Nasi partnerzy